ติดตั้งกระจกรถยนต์ พัฒนาการ-สินไทย กระจกรถยนต์ (1997)